چهارشنبه , ژوئن 19 2024

🔰همسر و همسنگر

🔰همسر و همسنگر

🌸رهبرانقلاب: خانواده‌ها و همسران [شما ارتشی‌ها]، هم‌رزمان شما هستند در عرصه‌های دشوار زندگی که یک سرباز به‌معنای واقعی کلمه زندگی‌اش سرشار از سختی‌ها و فشارها و مجاهدتها و مانند اینها است؛ همسرانتان و فرزندانتان که در چنین شرایطی با شما همدلی و همراهی میکنند، حقیقتاً هم‌سنگران و هم‌رزمان شما هستند.
🇮🇷 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
🌱 @Khamenei_Reyhaneh

دیدگاهتان را بنویسید