شنبه , آوریل 1 2023
 

✍️ بزرگان زاده نمی‌شوند، ساخته می‌شوند

🔆 #پندانه

✍️ بزرگان زاده نمی‌شوند، ساخته می‌شوند

🔹وقتى که «حاتم طایى» از دنیا رفت، برادرش خواست جاى او را بگیرد.

🔸حاتم مکانى ساخته بود که ۷٠ در داشت. هرکس از هر درى که مى‌خواست وارد مى‌شد و از او چیزى طلب مى‌کرد و حاتم به او عطا مى‌کرد.

🔹برادرش خواست در آن مکان بنشیند و حاتم‌بخشى کند!

🔸مادرش گفت:
تو نمى‌توانى جاى برادرت را بگیرى، بیهوده خود را به زحمت مینداز.

🔹برادر حاتم توجه نکرد.

🔸مادرش براى اثبات حرفش، لباس کهنه‌اى پوشید و به‌طور ناشناس نزد پسرش آمد و چیزى خواست.

🔹وقتى گرفت از در دیگری رجوع کرد و باز چیزى خواست.

🔸برادر حاتم با اکراه به او چیزى داد.

🔹چون مادرش این بار از در سوم بازآمد و چیزى طلب کرد، برادر حاتم با عصبانیت و فریاد گفت:
تو دو بار گرفتى و باز هم مى‌خواهى؟ عجب گداى پررویى هستى!

🔸مادرش چهره خود را آشکار کرد و گفت:
نگفتم تو لایق این کار نیستى؟ من یک روز ۷۰ بار از برادرت به همین شکل چیزى خواستم و او هر بار مرا رد نکرد.

🔹حاتم طایی شدن آسان نیست.

🆔 @Masaf

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید