شنبه , جولای 20 2024

🔹نتیجه دعای او را به خوبی دیدم!

🔴 #تجربه_نزدیک_به_مرگ

🔹نتیجه دعای او را به خوبی دیدم!

اگر انسان بتواند حتی قدمی کوچک
در حـل گرفتاری بندگان خـدا بردارد،
اثر آن را در این جهان و در آن سوی
هستی به طور کامل خواهد دید.

🔺 مــثـلا شـخـصـی از مــن آدرس
می‌خواست.من او را کامل‌راهنمایی
کـردم. او هـم دعـــا کــرد و رفـــت.

من نتیجه دعای او را به خوبی
در نـامـه عملم مشاهـده کردم!

📙 سه دقیقه در قیامت
https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

دیدگاهتان را بنویسید