دوشنبه , جولای 22 2024

اگـــر قلبـا‌ً و عمیــقا هـواخــواه مظلـــوم نباشــی

💔مظلـــــــوم
اگـــر قلبـا‌ً و عمیــقا هـواخــواه مظلـــوم نباشــی
و نفــرت شـدیـد و عمیـق نسبـت بـه ظالــم نـداشتـــه باشــی!
معلـــومه که در باطـــنت اوضاع خـــرابه، ویــرانه!!
تا مــــرگ نـرسیــده یه فـــکری بـرای خـــودمون بــکنیـم.

🌱اســتاد مـؤیــدی
🌱۶آبان۱۴۰۲

🕊https://eitaa.com/OstadMoayyedi/1503
برای عضویت در کانال «استاد مؤیدی» روی اینجا (https://eitaa.com/joinchat/2776956944C8cf959c76f) بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید