یکشنبه , فوریه 25 2024

💢 مثل آقای خامنه ای پیدا نمی کنید

💢 مثل آقای خامنه ای پیدا نمی کنید

به شما عرض می کنم. شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا، رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها، یک نفر را مثل آقای خامنه ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبی اش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنید. ایشان را من سال های طولانی می شناسم
#امام_خمینی
صحیفه نور، جلد 17، صفحه 170
مورخ۱۳۶۱/۱۱/۱۰
@sahifeh_noor
#امام_میراث_فرهنگی_نیست

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید