یکشنبه , فوریه 25 2024

احمد در نامه ای به دوستش می گوید:

احمد در نامه ای به دوستش می گوید: برادرم توجه داشته باش که هیچ سیر و سلوکی نیست مگر به (نمازشب و)قیام لیل.

عزیز من، اعمال و رفتار و کردار و افکار خودت را درست کن تا توفیق نماز شب برایت آشکار گردد و بعد بتوانی درجات روحی را به دست بیاوری… و این حاصل نمی شود مگر کسی بالای سرت باشد و موعظه و اخلاقیات را برایت بگوید … و به این مقامات نمیرسیم مگر از ورطه گناه دوری نماییم.

✅احمدعلی نیری به مقاماتی رسید که آیت الله حق شناس می فرمود: بگردید در این تهران و ببینید کسی مانند احمد آقا پیدا می شود؟

🌷شهید احمدعلی نیری
📙عارفانه. صفحه ۱۱۱

https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید