یکشنبه , فوریه 25 2024

🔴 «خودسازى»

🔴 «خودسازى»

🔻بیشترین مطلبی که از احمد آقا می‌شنیدیم درباره‌ #خودسازی بود. یک‌بار به همراه چند نفر دور هم نشسته بودیم. احمد آقا گفت: بچه‌‌ها، کمی به فکر #اعمال خودمان باشیم. بعد گفت: یکی از بین ما #شهید خواهد شد. #خودسازی داشته باشیم تا #شهادت قسمت ما هم بشود.
🔸بعد ادامه داد: حداقل سعی کنید سه روز از #گناه پاک باشید. اگر سه روز #مراقبه و #محاسبه‌_اعمال را انجام دهید حتماً به شما عنایتی می‌شود.
🔺بچه‌ها از احمد آقا سوال کردند: چه کنیم تا ما هم حسابی به #خدا نزدیک شویم. احمد آقا گفت: #چهل روز #گناه نکنید. مطمئن باشیدکه #گوش و #چشم شما باز خواهد شد. این سخن به همان #حدیث معروف اشاره دارد که می‌فرماید: «هر کس #چهل_روز اعمالش برای خدا #خالص باشد خداوند چشمه‌های حکمت را بر زبان او جاری خواهد کرد».

📙عارفانه. خاطرات شهيد احمد على نيرى. اثر گروه شهید هادی

https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید