یکشنبه , فوریه 25 2024

🔹در بررسی اعمال دیدم…

🔴 #تجربه_نزدیک_به_مرگ

🔹در بررسی اعمال دیدم…

✍️ روزهایی بـود که وقتی از
سـر کـار بـر می‌گشتم با همسـر
بیماری مواجه میشدم که حتی
قادر به نشستن هم نبود.

باید برای بچه‌ها هم پدری
مـی‌ کــردم و هـم مــادری.

در بررسی اعمال دیدم برای صبر
در آن شرایـط سخت و کـمـک بـه
خانواده‌ام چه اجری به من دادند.

اما با یک شکایت نابجا و یک درد و دل بی موقع با اطرافیانم تمام اجرم ضایع شد…

📚 شنود. اثر گروه شهید هادی
https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید