یکشنبه , فوریه 25 2024

دشمن شناسی تنها راه امنیت انسان

#گپ_روز

#موضوع_روز : دشمن شناسی تنها راه امنیت انسان از فتنه‌های گوناگون اوست.

✍️ گاهی بعضی‌ها با سوالات‌شان آدم را به وجد می‌آورند!
سوال‌ها نشان می‌دهد که شاهِ دغدغه‌های انسان چیست؟

• گاهی فکر می‌کنی داری به امامت فکر می‌‎کنی و می‌خواهی برای او مؤثر باشی، درحالیکه داری فقط به خودت فکر میکنی و توهم مقدس داری!

• گاهی هم سؤالت کاملا در جهت صعود توست، و این پا و آن پا می‌کنی نگرانی از پرسیدنش و ماهها خودت را به عقب می‌اندازی، چون نگرانی قضاوتت کنند!
و همین نگرانی یک شرک بزرگ است !

✘ دیروز بعد از جلسه‌ی چینش تیم تصویر مراسم فاطمیه، همه که از اتاق جلسات رفتند بیرون، دیدم ایستاده، با لبخند و تکان سر، اشتیاقم را برای شنیدن حرفش نشان دادم.
گفت: شیطان و نفس، دشمنان قسم خورده‌ی عشقند!
می‌آیند و فتنه‌انگیزی می‌کنند تا این رابطه را به فنا ببرند، حال این رابطه می‌‌خواهد رابطه با خدا باشد، رابطه با اهل بیت علیهم‌السلام باشد، رابطه با همراهان و رفیقان مسیر الله باشد یا …..

✘ بالاخره باید یک یا چند تکنیک وجود داشته باشد تا آدمها بتوانند وقتی مورد حمله قرار می‌گیرند، ضدحمله را شروع کنند و طبق آن، حمله‌ها یا فتنه‌ها را خنثی کنند. آیا این تکنیک‌ها ترتیب مهندسی دارند؟

※ گفتم: «تنها مربی کاربلد عالم» که ما را وسط این همه دشمن به زمین فرستاد تا با این حریف‌های تمرینی به رشد و تکامل برساندمان، نمی‌تواند ضد حمله برایمان نفرستاده باشد. ضد حمله‌ها تعریف شده‌اند اما ما به اندازه‌‌ی معرفت‌مان می‌توانیم از آن ابزارها و اسلحه‌ها استفاده کنیم.

۱-مطالعه حرز روزانه، بشدت در کنترل افکار منفی و دفع شر شیطان مؤثر است. مثل حرز 22 (http://blog.montazer.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84/) و 23 (http://blog.montazer.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C/) صحیفه جامعه سجادیه و همینطور استفاده از اذکار «یا دافع» «یا مانع»

۲- استفاده از دعاهایی که خنثی کننده سریع حملات و افکار منفی شیطانند ـ مثل دعاهای ۴۸ (http://blog.montazer.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3/)/ ۵۰ (http://blog.montazer.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/) / ۱۵۴ (http://blog.montazer.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF/) /… و از قدرت‌شان در وهم انسان و تولید اوهام بی‌اساس و سوءتفاهم‌های شیطانی کم می‌کنند.

۳- سعی در حفظ شادی قلب و عدم وادادگی و توقف در غم یا ترسی که شیطان تولیدش کرده است.

۴- پناه گرفتن و قایم شدن پشت نفوسی که قدرت محافظت از انسان و کوتاه کردن دست شیطان و خطورات منفی را از قلب انسان دارند؛ مثل چهارده معصوم علیهم‌السلام، حرم امامزادگان، اولیاء الهی، شهداء، ملائکه و …

۵- صبر بر حالت انقباضی که بر انسان مستولی شده و حفظ خود از هرگونه عجله در بروز واکنش، و سپس حرکت برخلاف میل و دستوری که شیطان به نفس انسان تحمیل می‌کند.

۶ـ البته از نقش استغفار و صدقه هم نباید غافل شد.

• با این همه ضدحمله‌ها، بسیاری از حمله‌ها خنثی می‌شوند!
ولی…….
آن‌وقت که همه‌ی اینها را بکار گرفتیم و باز هم زمینمان زد و مغلوب شدیم، اصلاً نباید به سرزنش و خودخوری مبتلا شویم. باید با افتخار شکستمان را بپذیریم چون دقیقاً نقطه‌ای بوده که ضعف داشتیم و سقف تحمل و قدرتمان را در دفع حملات نشان می‌دهد. باید با تحلیل این شکست نقاط ضعفمان را کشف کنیم و سپس بلند شویم و با قدرت برای جبرانش برنامه‌ریزی کنیم و از قضاوت هییییچ کس نهراسیم.

• گفت؛ خیمه‌ی امام سختیهای بسیار دارد اما خوش می‌گذرد، چون هر لحظه در حال تجربه‌ی میدانهای قدرتمندی هستی که قبلاً به مغزت هم خطور نمی‌کرد ولی حالا باید بگردی و راهکارهای دقیق و مهندسی برایش پیدا کنی.

• گفتم : با سؤالات خوب و دغدغه‌های ظریف شما برای من هم خیلی شیرین می‌گذرد.

@ostad_shojae | montazer.ir

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید