دوشنبه , نوامبر 28 2022
 

🌸🍃از مرحوم حاج آقا دولابی پرسیدند

🌸🍃از مرحوم حاج آقا دولابی پرسیدند

وضعیت مردم در آخرالزمان چگونه خواهد بود؟

مثال زیبایی زدند که خواندنش خالی از لطف نیست.
ایشان فرمودند:
مثل مردم در آخر الزمان مانند پدری است که 4 پسر دارد اما آنهارا در اتاقی حبس میکند و میگوید شما در این اتاق باشید من میرم و برمیگردم.
اما خود میرود پشت پرده و به رفتار بچه هایش نگاه میکند.
پسر اول از نبود پدر سوءاستفاده میکند وشروع میکند به بهم ریختن اتاق و شرارت.
پسر دوم که میبیند پسر اول همه جا را به هم میریزد و شرارت میکند مینشیند و شروع میکند به گریه کردن که بابا بیا بابا بیا!
پسر سوم که اصلا پدر را فراموش میکند و به کار خود سرگرم می شود.
پسر چهارم که دیده پدر پشت پرده آنهارا نگاه میکند شروع میکند به مرتب کردن اتاق و نگران نیامدن پدرنیست او میداند که پدر او را میبیند پس با خود میگوید هرچه هم پدر دیرتر بیاید من کار بیشتری میکنم و پدرهم مرا میبیند در عین حال منتظر آمدن پدر نیز هست…

🌸🍃🌸🍃🌸

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

بازدیدها: 0

 

دیدگاهتان را بنویسید