یکشنبه , فوریه 25 2024

بسیج لندن افتتاح شد!

بسیج لندن افتتاح شد!
آقاجان داداشی ها و آبجی های محترم انگلیسی و فرانسوی
حضرت آقا یک شوخی کردند درباره بسیج لندن و پاریس شما چرا جدی گرفتید؟
آقایون خانمها شما مگه خبر ندارید در داخل کشور خود ما به ظاهر انقلابی ها، حرفهای جدی آقا را شوخی میگیریم شما چرا شوخی آقا را جدی گرفتید!
این همه بنده خدا از کرسیهای آزاداندیشی و تحول در علوم انسانی و تحول در آموزش و پرورش و اسلامی سازی دانشگاه ها و تحول در حوزه و اولویت اصلی قراردادن تبلیغ در روحانیت و اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با دانه درشتها و تهاجم فرهنگی و اندلوسیزاسیون ایران و … حرف زدند و ما بر و بر نگاهشون کردیم حالا شما چه معنی داره که در وسط اروپا پرچم سپاه را دست گرفتید و…. کاتولیک تر از پاپ شده اید؟ از ما انقلابیها انقلابی تر شده اید؟

🖌 #مهدوی_ارفع
#بسیج_لندن

🆔 https://eitaa.com/mahdavi_arfae

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید