پنج‌شنبه , فوریه 29 2024

سی سال است منتظر مرگ هستم!

سی سال است منتظر مرگ هستم!

دم آخر زندگی طبیب بالای سر آخوند ملافتح علی آوردند، ایشان آهسته به اطرافیان گفت: که کار گذشته است. حضار با همدیگر نجوا می کردند که آخوند نفهمد، ولی ایشان به آن فرمو: بگویید، طبیب چه گفت است؟
بنده سی سال است منتظرش هستم!

درمحضر بهجت کتاب اول (محمد حسین رخشاد) ص94

@tezkar

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید