یکشنبه , فوریه 25 2024

‌در رگِ غیرتِ من درد اگر جارے بود‌

‌🌸🌿سلام آقا جااااااااانم🌿🌸

‌در رگِ غیرتِ من درد اگر جارے بود‌

گریہ‌هاے منِ دلتنگ اگر کارے بود‌

‌صبح برگشتنتان دیر نباید مےشد‌

در قنوت من اگر خواهش بسیارے بود

یـابـن‌الحسن🌿🌸

صبحت بخیر آرام جانم🌿🌸

خوش آن صبحی که با طلوع تو روشن شود🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید