یکشنبه , فوریه 25 2024

بوی عطر از پیرمرد

بوی عطر از پیرمرد

مرحوم آیت الله آخوند ملاعلی همدانی فرمود:

روزی پیرمردی جهت حساب خمس و زکات، پیش من در (همدان) آمد. متوجه شدم از آن پیرمرد بوی عطر عجیبی بر مشامم می رسد که تا به حال نظیر آن را استشمام نکرده بودم .

از او پرسیدم شما از چه عطری استفاده میکنی؟ گفت: این بوی خوش حکایتی دارد که تاکنون برای کسی تعریف نکرده ام، اما چون شما آقای ما هستی، برایتان تعریف میکنم.

شبی در عالم خواب، پیامبر خدا(ص) را زیارت نمودم در حالی که آن حضرت نشسته بودند و قریب ده یا بیست نفر اطراف ایشان حضور داشتند، من هم در آن مجلس بودم.

پیامبر فرمود: کدام یک از شما بر من زیاد #صلوات می فرستد؟ میخواستم بگویم: من اما ساکت شدم. بار دوم و سوم پیامبر سؤال را تکرار کردند، کسی جواب نداد. آنگاه پیامبر اکرم بلند شد و به من فرمودند شما بر من زیاد صلوات میفرستی؛ پس لبان مرا بوسید، از آن وقت این بوی عطر، از من استشمام میشود و مردم خیال میکنند من عطر میزنم

کتاب فضایل و آثار صلوات ص116

#صلوات
@tezkar

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید