پنج‌شنبه , فوریه 22 2024

📌 سلام به پدر…

📌 سلام به پدر…

👦 پسرک کنار سفرهٔ صبحانه نشست. اما یادش رفت به پدر و مادرش سلام کند.
پدر با اخم گفت: مگه می‌شه اول صبح، سلام به پدر و مادرت رو فراموش کنی؟
پدر سپس تلفن همراهش را روشن کرد و مشغول پرسه‌زدن در فضای مجازی شد. این کار هر روز او بود. او باز هم فراموش کرد، صبحش را با سلام به پدر مهربانش آغاز کند.
«سلام علی آل یس… »
او هم خودش را یک #منتظر می‌دانست!

✍️ جلس الصبی لیتناول الفطور لكنّه نسى يرمي السلام على أمه و أبيه.
قال الأب عابسا: ” أيمكن أحد ينسي یسلم على والديه؟!”
ثمّ فتح الأب جواله و قام یجول فی الشبکات الإجتماعیة. هذا كان ما یفعله یومیّا. لقد نسى مرة أخرى أن يبدأ يومه بالسلام على أبيه الحنون.
“سلام على آل يس…”

👤 او هم خودش را #یک_منتظر می‌دانست!
كان يعتبر نفسه مِن المنتظرين!

✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید