چهارشنبه , می 29 2024

پيشرفت علم

پيشرفت علم

بشر امروزي از نظر علمي و فکري پا به جايي نهاده که آهنگ سفر افلاک کرده و سقراطها و افلاطونها بايد افتخار شاگردي اش را بپذيرند اما از نظر روح و خوي و منش ، يک « زنگي مست تيغ بران به دست » بيش نيست .

استاد مطهري
: سيري در سيره نبوي /ص 14

دیدگاهتان را بنویسید