دوشنبه , دسامبر 4 2023

اشک گر خشکد دگر خون گریه‌ها باشد…

اشک گر خشکد دگر خون گریه‌ها باشد…

▫️ شنیدن می‌کُشد، گر ماجرایش کربلا باشد
بمیرم، آنکه می‌بیند دگر حالش چه‌ها باشد

▪️ ببیند خیمه‌ها در هُرم گرما، کودکان تشنه
دلیران اندکی اما حرامی تا کجا باشد

▫️ علی اکبر چو طوفان می‌زند بر قلبِ دشمن‌ها
تَنی یک تکّه زد میدان، به میدان تکه‌ها باشد

▪️ چو قاسم رفت می‌دیدش قَدش حتی زِره نَبوَد
عمو می‌آوَرد او را زِ میدان، مُجتبی باشد

▫️ علمداری ببیند خشمگین از مشکِ بی‌آبش
رَوَد تا رود مشکش پُر کند، پُشتش دعا باشد

▪️ دو دستش در بیابان گم شود، مشکش ولی هرگز
زَند تیری عدو بر مشک، آبش خون‌بها باشد

▫️ علی اصغر به شهدی آب جان گیرد ولی دشمن
گلویش تَر کند با خون چو سر از تن جدا باشد

▪️ شهی تنها ببیند رو‌به‌رویش ارتشی بی‌رحم
هزاران زخم بوسد پیکرش چون آشنا باشد

▫️ بسوزاند به آتش خیمه‌ها را دشمنش حتی
اسارت می‌برد اطفال و زن‌ها را، روا باشد؟

▪️ ببیند مُنتقم با عمه‌اش دشمن چه‌ها می‌کرد
بگوید اشک گر خشکد دگر خون گریه‌ها باشد

✍️ حامی

📝 #اشعار_مهدوی ؛ #محرم

☑️ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید