چهارشنبه , می 29 2024

انتخاب مجلس درست

انتخاب مجلس درست

فرزندم مجالس و محافل را بيازما و نيك بنگر اگر جماعتى را ديدى كه به ياد خداوند عزّ و جلّ هستند با ايشان بنشين زيرا اگر عالم باشى اين مجلس علم تو را زياد مى‏كند و اگر جاهل باشى، تو را عالم مى‏گرداند و شايد خداوند رحمتش راشامل ايشان كند و تو را نيز مشمول آن قرار دهد و اگر گروهى را ديدى كه از ياد خدا غافل و بى‏خبرند با ايشان مجالست مكن زيرا اگر عالم باشى، علم تو نفعى به تو نمى‏رساند و اگر جاهل باشى اين مجلس جهل تو را زيادتر مى‏كند و شايد عقوبت حق تعالى به ايشان رسيده و تو را نيز فرا گيرد.

لقمان حکيم
علل الشرائع ، ج‏2، ص، 277

دیدگاهتان را بنویسید