چهارشنبه , می 29 2024

جوان، مهبط لطف پروردگار

جوان، مهبط لطف پروردگار

جوانان در هر برهه‌اي از تاريخ کشورها و ملتها، ميتوانند يکي از مهمترين مراکز سعادت يک ملت باشند. علّت هم اين است که جوان از طهارت فطري برخوردار است. جوان، پاک و ناآلوده است. آلودگيهايي که در طول زندگي به سراغ انسانها مي‌آيد و زنجيرهايي بر دست و پاي روح آنان ميبندد و آنان را از حرکت و عروج و تکامل باز ميدارد، در مورد جوانان يا وجود ندارد و يا بسيار کم است. جوان، مهبط لطف پروردگار است و در بسياري موارد دل او محلِ‌ّ جلوه عنايات ويژه الهي است. جوانان بايد قدر اين موهبت را بدانند. صفايي که ميتواند روح انسان به دست بياورد و با آن از لايه‌هاي گرفتاري مادّي و آلودگيها و پليديها عبور کند و دامن خود را پاک نگه دارد، در جوانان بيش از همه انسانهاست.

مقام معظم رهبري(حفظه الله)
بيانات در ديدار جمعي از دانش‌آموزان و دانشجويان‌ 1374/08/10

دیدگاهتان را بنویسید