یکشنبه , فوریه 25 2024

📌 …الْمَقامَ الْمَحْمُودَ…

📌 …الْمَقامَ الْمَحْمُودَ…

▪️ کسی باور نمی‌کرد شیری که در میانهٔ میدان رجز می‌خواند، «حبیب‌بن مظاهر» باشد؛ چنان در کهنسالی شمشیر می‌زد که دشمن را متحیر کرده بود.
چند نفر از مدعیان را به خاک و خون کشید و چه زیبا محاسن سیپدش، با خونش خضاب شد.

▫️ جوان بسیجی با شوخی به او گفت: پدر جان! چرا موها و محاسنت رو رنگ سیاه کردی؟ آخه جبهه جای این کاراست؟
خندید و گفت‌: نمی‌خوام فرمانده فکر کنه من پیر شدم و منو نبره عملیات. نمی‌خوام از قافلهٔ شهدا جا بمونم.

#⃣ #حسین_زمانت_را_دریاب ۵ ؛ #محرم

☑️ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید