پنج‌شنبه , فوریه 22 2024

🔴 آثار بی حجابی زنان

🔴 آثار بی حجابی زنان

🔵 فرزند شیخ رجبعلی خیاط میگوید پدرم چیزهایی می دید که دیگران نمی دیدند. یکی ازدوستان پدرم نقل میکرد. یک روز با جناب شیخ به جایی میرفتیم که دیدم جناب شیخ با تعجب و حیرت به زنی که موی بلند و لبـاس شیـکی داشـت نگـاه میکند

از ذهنم گـذشت که شیـخ به ما می‌ گوید چشمتان را از نامحرم برگردانید و خود ایشان اینطور نگاه می‌کند! نگاهی به من کرد و فرمـود: توهم میخواهی ببینی من چی میبینم؟ ببین!
✅نگاه کردم دیـدم همینطور از بـدن آن زن مثل سُرب گـداخته، آتش و سرب مذاب به زمین می‌ریزد و آتش او به کسانی که چشم هایشان به دنبـال اوست سـرایت میکند .

شیخ رجبعلی فرمـود این زن راه میـرود و مردم را همینطور با خـودش به آتش جهنـم می بَرَد.

📙سیزده چهارده. حجاب در حکایات و تجربه های نزدیک به مرگ. اثر گروه شهید هادی

#حجاب
https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید