جمعه , ژوئن 21 2024

کمال حيا

کمال حيا

بعضي به حدي باحيا هستند که با هم? ناداري و بيچارگي، حاضر نيستند نياز خود را اظهار کنند! آيا نبايد همسايه ها و همکارها به اين گونه افراد رسيدگي کنند؟!

آيه الله بهجت
در محضر بهجت:2/20

دیدگاهتان را بنویسید