یکشنبه , فوریه 25 2024

قبل بخشش به نیازمند، خودتو بدهکارش نکن

قبل بخشش به نیازمند، خودتو بدهکارش نکن

🔺وقتی کسی نیازمنده و می‌تونی کمکش کنی، نگذار از تو طلب کنه بعد بهش ببخشی
چون اینطوری قبل از این که تو بهش ببخشی، درخواست کمک کرده و آبروش ریخته

▫️خواهی چو فقیررا ببخشی زر ومال
▫️مگذار که او دهان گشاید به سوال
▫️ورنه چوکند سوال چندانکه دهیش
▫️زان بیشتر، آبروش گردد پامال

👌کانال تخصصی نجات از گناه مؤسسه مصاف
🔗 @nejatazgonah

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید