چهارشنبه , می 29 2024

شهيد طيب حاج رضايي

شهيد طيب حاج رضايي

پيام امام(ره) به طيب در مورد خصوصيات روحي و ديني او، طيب را آن چنان از لحاظ روحي و فکري منقلب کرد که در روز 13 خرداد 42 و در عزاداري محرم در شرايطي که امام (ره) در زندان بود، عکس امام خميني در دسته‌ها و علمهاي عزاداري طيب نصب شد. 2 روز بعد هم يعني در واقعه 15 خرداد طيب نقشي اساسي ايفا کرد و با بستن بازار ميوه، تظاهراتي در حمايت از امام(ره) به راه انداخت و برخلاف تصور رژيم که انتظار داشت تا طيب حداقل از برپايي تظاهرات در ميدان جلوگيري کند، خود سردسته تظاهرکنندگان بر عليه رژيم شاه شد.

پس از 15 خرداد و در اوج دستگيريها طيب حاج رضايي نيز دستگير مي‌شود و بنا به اعتراف اغلب دستگيرشدگان در بازار ميوه همگي طيب را عامل اصلي شکل‌گيري تظاهرات دانستند. پس از اين ماجرا وي 5 ماه در زندان بود و هرچه رژيم تلاش کرد از راههاي مختلف از جمله شکنجه وي را مجبور کنند که اعتراف نمايد از امام(ره) پول گرفته است، زير بار اين موضوع نرفت و بنا به روايتي خود او گفته است:«من در زندگي خلافهاي زيادي کرده‌ام ولي هرگز حاضر نيستم به خاطر چند صباحي بيشتر زيستن دامان مرجع تقليدي را لکه‌دار سازم. من در ?? مرداد پول گرفتم و کودتا راه انداختم، نه در ?? خرداد.»

سايت مشرق نيوز

دیدگاهتان را بنویسید