یکشنبه , فوریه 25 2024

#عاشقانه_شهدا🌷

#عاشقانه_شهدا🌷

بعضی آقایان وقتی وارد خانه می‌شوند و محیط خانه را نامرتب می‌بینند یا متوجه می‌شوند که غذا آماده نیست، اعتراض می‌کنند.

مواقعی بود که بخاطر موقعیت کاری یا بچه‌داری نمی‌توانستم غذا آماده کنم یا خانه را مرتب کنم.

وقتی مصطفی وارد می‌شد از او عذرخواهی می‌کردم
از ته قلبش ناراحت می‌شد و می‌گفت: «تو وظیفه‌ای نداری که برای من غذا درست کنی. تو وظیفه‌ای نداری که خانه را مرتب کنی. این وظیفه من است و حتما من این‌جا کم کاری کردم».
بعد با خنده به او می‌گفتم:‌ «پس من چه کاره هستم و وظیفه من چیست؟»
مصطفی هم پاسخ می‌داد: «وظیفه تو فقط تربیت بچه‌هاست. بقیه کارهای خانه وظیفه من است. اگر خودم بتوانم کارهای خانه را انجام می‌دهم و اگر نتوانستم باید با کسی هماهنگ کنم که این کارها را برای تو انجام دهد».
زندگی با مصطفی خیلی شیرین بود. خیلی شیرین بود.

🔰 به نقل از همسر شهید مصطفی صدرزاده

♻️انتشارش_با_شما👇🏻

🔴کانال خودسازی و مهدویت👇

https://eitaa.com/joinchat/2316632107Cf20b8ff3ae

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید