پنج‌شنبه , فوریه 29 2024

به دلسوزی پدر و مادر و نصایح آنها توجه کنید

به دلسوزی پدر و مادر و نصایح آنها توجه کنید

🌸 رهبرانقلاب: 👇

🔺به دختر خانمها هم سفارش میکنم که خواست خانواده را یکسره به عنوان یک شیء مزاحم تلقّی نکنند. شما مثل فرزند من هستید و من نصیحتی که به شما میکنم، از موضع یک پدر است.

🔺شما این را از من بپذیرید که اغلب اوقات تشخیص پدرها و مادرها در این که چه چیزی برای این جوان یا نوجوان مصلحت است و چه چیزی مصلحت نیست، از تشخیص خود آنها بهتر و روشنتر است. بدانید که آنها دلسوزند.

#توصیه_پدرانه

🌼 ۱۳۷۷/۱۱/۱۳
🌱 @Khamenei_Reyhaneh

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید