سه‌شنبه , آوریل 16 2024

جوان، روحيه انقلابي و مسائل کشور

جوان، روحيه انقلابي و مسائل کشور

جوانهاي عزيز ما بايستي اين رويِشِ مبارکِ روحيّه‌ي انقلابي را ادامه بدهند. بحثها و جنجالها و حاشيه‌سازي‌ها و پرداختن به چيزهاي کوچک و جزئي و مانند اينها مسئله‌ي کشور نيست؛ مسئله‌ي کشور، روحيّه‌ي انقلابي است؛ مسئله‌ي کشور، جهت‌گيري انقلابي است؛ و از لحاظ عملي و برنامه‌ريزي، مسئله‌ي کشور، اقتصاد است که بارها عرض کرده‌ايم، پيشرفت علمي است که بارها عرض کرده‌ايم و اتّحاد و انسجام آحاد ملّت است که اين را هم بارها عرض کرده‌ايم. اينها مسائل اصلي کشور است.

مقام معظم رهبري(حفظه الله)
بيانات در ديدار مردم اصفهان 1395/08/26

دیدگاهتان را بنویسید