پنج‌شنبه , فوریه 29 2024

🔴 #تجربه_نزدیک_به_مرگ

🔴 #تجربه_نزدیک_به_مرگ

✍️ نکته دیگری که آنجا شاهد بودم،
انبوه کسانی بـود کـه زنـدگی دنیایی
خود را تباه کرده بودند،

آن هم فقط به خاطر دوری
از انجام دستورات خداوند!

جوان (مأمور الهی در برزخ) گفت: آنچه حضرت حق از طریق معصومین برای شما فرستاده است، در درجه اول، زندگی دنیایی شما را آباد می کند و بعد آخرت را می سازد.

مثلا به من گفتند: اگر آن رابطه پیامکی با نامحرم را ادامه میدادی، گناه بزرگی در نامه عملت ثبت میشد و زندگی دنیایی تو را تحت الشعاع قرار میداد.

📙 سه دقیقه در قیامت
https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید