پنج‌شنبه , فوریه 22 2024

امـام‌زمانـم!نامـت‌‌کہ‌‌مۍآیدآرام‌‌میـشم.

•🌻✨•

#جـٰآنۍ‌ودِلۍاِۍ‌دِل‌وجـٰآنَم‌هَمِہ‌طُ

امـام‌زمانـم!نامـت‌‌کہ‌‌مۍآیدآرام‌‌میـشم.
گویۍجـز‌تـو‌هیـچ‌نیسـت‌مرا
سوگند‌بہ‌نامت‌‌کہ‌تو‌آرام‌منۍ…!

#السݪام‌علیڪ‌یا‌بقیةالله

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید