یکشنبه , فوریه 25 2024

💠 اعتماد به رحمت الهی در کارها

❇️ #سلسله_مباحث_معارف_الهی
🔅 شماره ۲۰۲

💠 اعتماد به رحمت الهی در کارها

🔰 بلاتشبیه یک میهمانی مهمی با یک اهداف بسیار بلندی در حال برگزاری است که کودکی آن وسط می‌گوید من پذیرایی می‌کنم.

🍽 همه چیز را خراب می‌کند، ظرف را می‌ریزد، با پای کثیف درون سفره می‌رود. اصلاً نمی‌فهمد که دارد خرابکاری می‌کند، فقط تحت تأثیر جوّ قرار گرفته است و می‌بیند همه می‌آورند، می‌برند، آن هم به شوق افتاده است و در عالم کودکی هم انتظار دارد که به ایشان بارک‌الله بگویند.

📌 کسی که این چنین اعمالی انجام می‌دهد که اعتماد به این کارهای خود پیدا می‌کند، به حساب اینکه از همۀ این‌ها، ثواب، پاداش، ارزش [کسب خواهد کرد].

👈 هرگز به آن نخواهد رسید. آن آثاری که قرار است به آن برسد، نیست، همه را خراب کرده است.

❗️ اگر بینایی و بصیرت پیدا کند و تحت تربیت درست قرآن و عترت قرار گیرد، تازه خجالت هم می‌کشد! خجالت از اینکه من کارهای خوب را بر خواهش‌های نفس خودم ابزار قرار دادم.

🔸کار را با مجاهده تمام، با سختکوشی، اما عدم اعتماد به آن انجام بده.

✨ بر حسب انجام وظیفه آنچنان جدی باش، اما اینکه آیا این عمل من مورد قبول خدا شد و یا نشد، در آنجا اعتماد به رحمت و فضل خدا كن و حسن ظن به او داشته باش.

📑 جزوه “سی و دو گفتار در معارف الهی” ص۵۱۰

💠کانال ندای پاک فطرت
🆔 @nedayepakefetrat

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید