چهارشنبه , می 29 2024

بهترين ترجمه قرآن

بهترين ترجمه قرآن

دنبال يک ترجمه خوب از قرآن هستم که قواعد نگارشي را درست و دقيق رعايت کرده باشد.

ترجمه هاي مختلف و متنوعي از قرآن کريم داريم که هر کدام با توجه به روش مترجم، ميزان دقت، نوع ترجمه (تحت اللفظي، آزاد، تفسيري)، ميزان تسلط مترجم بر لغت و زبان قرآن، و…؛ امتياز و مزايا و نيز ايرادات و نواقصي نسبت به ساير ترجمه ها دارند.
از طرفي هر کدام از ترجمه ها با توجه به گرايش علمي مترجم، مي تواند در بُعد خاصي ارائه شده باشد، مانند ترجمه ادبي، عرفاني، و…؛ از اينرو مقايسه آن ها بايد با هم گروه هاي خودشان انجام شود، نه با ساير گروه هاي ترجمه ها.
لذا نمي توان يک ترجمه را با يک معيار و از يک نگاه، بطور مشخص و قطعي به عنوان بهترين ترجمه قرآن معرفي کرد.
بله، مي توان از چندين ترجمه، به عنوان ترجمه هاي مطرح نام برد؛ که در ادامه اشاره مي شود.
ـ ترجمه قرآن، مکارم شيرازي
اين ترجمه از نوع ترجمه محتوا به محتوا و ترجمه به زبان روزمره توده مردم است. با توجه به جايگاه مفسر قرآن و نيز فقيه بودن مترجم، اين ترجمه اهميت خودش را دارد.
ـ ترجمه قرآن، فولادوند
مترجم در اين ترجمه توانسته است ترجمه‏ اى را ارائه دهد كه قابل فهم، سليس و روان و از نظر جمله ‏بندى كم نقص باشد.
اين ترجمه از نظر ادبي، اهميت و جايگاه مطرحي دارد.
ـ ترجمه قرآن، عبدالمحمد آيتي
در اين ترجمه، غالبا معادل ‏هاى بسيار زيبايى براى كلمات موجود در قرآن، انتخاب شده است.
ـ ترجمه قرآن، مشکيني
در اين ترجمه نكات تفسيرى فراوانى در متن ترجمه نهفته است كه به كتاب تفسيرى بيشتر شباهت دارد تا ترجمه ساده.
ـ ترجمه قرآن، حسين انصاريان
زبان و ادبيات اين ترجمه، روان و رسا و متناسب با نسل امروز است.
ـ ترجمه قرآن، مجتبوي
اين ترجمه از دقيق ‌ترين و صحيح ‌ترين ترجمه ‌هاي معاصر است. مترجم تأکيد بسياري بر رعايت دقت و همگامي ترجمه با متن داشته ‌است.
نکته:
براي آشنايي بيشتر با ترجمه ها مي توانيد به نرم افزار «جامع تفاسير» متعلق به مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي نور، مراجعه کنيد.

پاسخگویی به سوالات دینی http://my.pasokhgoo.ir

دیدگاهتان را بنویسید