یکشنبه , جولای 21 2024

📖 …في دَوْلَة كَريمَة… …دولت كريمه‌ای كه… The perfect world

📖 …في دَوْلَة كَريمَة…
…دولت كريمه‌ای كه…
The perfect world

🔸 معلم برای بچه‌ها از دنیای پس از ظهور می‌گفت. بچه‌ها سر ذوق آمده بودند. زنگ تفریح به صدا درآمد، اما کسی بیرون نرفت. همه دوست داشتند معلم باز هم از آن دنیای زیبا بگوید. شنیدنش همه را مبهوت کرده بود. تصورش هم شیرین بود.

▫️ The teacher was telling his students about the world after the reappearance of the twelfth Imam. The children were delighted. The bell rang, but no one went out. Everyone wanted the teacher to talk more about that beautiful world again. Everyone was shocked to hear about that Utopia, even the idea of that world was sweet.

🌙 ویژه ماه #رمضان

✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

دیدگاهتان را بنویسید