پنج‌شنبه , فوریه 29 2024

كسی كه دو روزش مساوی است

📢 فرموده‌اند: «كسی كه دو روزش مساوی است ضرر كرده است.»
حالا كسی كه دو سالش مساوی است، چطور؟ كسی كه امسالش از پارسالش بدتر شود، چه؟
باید يک محاسبه‌ای از خودمان بكنيم ببينيم پارسالمان بهتر از سال قبل بوده است یا خیر و عيب‌های ما كجا بوده است؟

💠 استاد سیّد محمّدمهدی میرباقری:

«وقتي سال نو می‌شود و بهار می‌‌شود، يك سال جديد آمده است و يك سال هم رفته است.
در روايات آمده: هر شب و روزی كه می‌آيد، ندا می‌دهد و می‌گويد: من ديگر تكرار‌شدنی نيستم. بهره خودت را از من ببر. فردا شب، فردا شب است. نگو من فردا شب، نمازشب می‌خوانم! من ديگر نيستم! من روز قيامت كه شهادت می‌دهم، صفحه وجود من از نور نافلهٔ شبِ تو خالی است.
سال به‌طريق‌اولی وقتی كه رفت ديگر برنمی‌گردد. امسال هم كه آمد ديگر برگشتنی نيست.
بنابراين همان‌طور كه دستور داده‌اند که هر شبانه‌روز، خودتان را به حساب و كتاب بكشيد، باید يك مراقبه‌ای هم نسبت به سال گذشته داشته باشيد. اين بوته‌ای كه من در خانه‌ام داشتم، خشك شد، دوباره الآن گل داده است. من در اين يك سال چه كرده‌ام؟ حساب و كتابی از خودش بكشد و نسبت به امسالش با خدای متعال عهدها و قرارهایی ببندد و از نفْس خودش تعهداتی بگيرد. امسال بايد در وادی حق يك قدم جلو برويم؛ عالم‌تر و متقی‌تر و خداشناس‌تر و خدوم‌تر شويم و عيب‌های ما كم شود. فرمود: كسی كه دو روزش مساوی است ضرر كرده است. حالا كسی كه دو سالش مساوی است، چطور؟ فرمود: كسی كه امروزش از دیروزش بدتر است، ملعون است و از رحمت خدا دور است. كسی كه امسالش از پارسالش بدتر شود، چه؟
يك محاسبه‌ای از خودمان بكنيم ببينيم پارسالمان بهتر از سال قبل بوده و عيب‌های ما كجا بوده است؟ اگر انسان، اهل مراقبه و محاسبه نباشد، همه عالم هم معلم شوند، هيچ چيز دست او را نمی‌گيرد. معلم مثل طبيب است، نسخه را می‌دهد، بايد خود شما دارو را مصرف كنی و خودت مراقب احوال خودت باشی.

بنابراين در امسال که سال جديدی است، بايد برای خودمان برنامه‌ريزی جديدي داشته باشيم و برنامه‌ريزی‌های ما خيالی هم نباشد، با واقعيت منطبق باشد؛ ولی برنامه روبه‌پيش باشد. در باطن، ظاهر و در معنوياتمان و در همه چيزمان بايد تصميم بگيريم عيب‌های گذشته مرتفع شود، در سال آينده ان‌شاءالله اين عيب‌ها برطرف شود. سعی كنيم امسال ما بهتر از سال گذشته ما باشد. صحيح نيست انسان دوسالش مثل هم باشد؛ نماز ، روزه و شب‌زنده‌داری امسال با سال قبل بايد فرق داشته باشد؛ زبانش و گوشش باید فرق کند.
اگر هر كاری که می‌كرده، در سال بعد هم انجام دهد، پس اين عمر را خدا برای چه داده است؟».
☑️ @mirbaqeri_ir

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید