یکشنبه , فوریه 25 2024

📖قرآن ۸۰ مرتبه جاودانگی انسانرا

🌺🌺 #کنترل_فکر ۱۹

📖قرآن ۸۰ مرتبه جاودانگی انسانرا تاکید کرده است انسان جلوه خداست وروح خدا دراوست وروح خدا نابودشدنی نیست
☀️امام علی فرمود:ماوجه خدا هستیم ووجه خدا نابود شدنی نیست
🌨رابطه دنیا با خدا مثل رابطه رحم مادر باجنین است اگر به جنین بگوییم دنیایی هست میلیارد ها برابر بزرگتر ومیلیارد انسان زندگی می کنن وهمین دنیا داره وسیله رشد تو درجنین رو فراهم میکنه آیا براش قابل درکه ؟؟؟هرگز همینطور که دنیا بررحم مادر احاطه داره ووسیله رشد اورا فراهم میکنه آخرت هم بردنیا احاطه داره انرژی وحیات دنیا ازآخرت میاد
🧕رحم مادر ازدنیا اسپرم میگیره بعد یک جسم کامل تحویل میدهد همانطوررحم میخواد جنین با توجه به شرایط زیستی دنیارشد کنه مثلا دست وپا وچشم وقلب و…..باخودش باید بیاره دردنیا برا زندگی اینا لازمه وباید دررحم ساخته بشه واگر هرکدوم نقصی داشته باشه پس از بدنیا اومدن خودش اذیت میشه
🌨در رحم دنیاهم باید انسانها باتوجه به شرایط زیستی آخرت تربیت بشوند چیزهایی که درآخرت لازمه باید باخودشون ببرند مثل مهربانی ،گذشت،راستگویی،فداکاری واگر کسی مثلا حسادت ویا اخلاق بد وهرصفت زشت ازدنیا باخودش ببرد درآنجا خودش اذیت میشود زیرا قران میفرماید:
📖روزی که نه مال ونه فرزندان به داد انسان نمیرسند مگر قلب سالم داشته باشید
🧔مابرای جسم مان به انواع متخصص مراجعه میکنیم تا میزان سلامت مارا مشخص کنند اما برای سلامت روح خود که چقدردرگیر مشکلات اخلاقی مثل حسد ،غیبت،دروغگویی،….هستیم به جایی مراجعه نمی کنیم اصلا به فکر نیستیم.

@montazer_moalleman

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید