یکشنبه , فوریه 25 2024

🌹 ختم نهج البلاغه در ۲۷۰ روز.سهم روز سی وششم

🌹 ختم نهج البلاغه در ۲۷۰ روز.سهم روز سی وششم

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت331 : خدای سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان كوتاهی كنند.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت332 : حاكم اسلامی، پاسبان خدا در زمين اوست.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت333 : (در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت334 : اگر بنده خدا اجل و پايان كارش را می ديد، با آرزو و فريب آن دشمنی می ورزيد.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت335 : برای هر كسی در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت336 : كسی كه چيزی از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت337 : دعوت كننده بی عمل، چون تيرانداز بدون كمان است.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت338 : علم دو گونه است: علم فطری و علم اكتسابی، علم اكتسابی؛ اگر هماهنگ با علم فطری نباشد سودمند نخواهد بود.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت339 : استواری رأی با كسی است كه قدرت و دارایی دارد، با روی آوردن قدرت روی آورد و با پشت كردن آن روی برتابد.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت340 : پاكدامنی زيور تهيدستی و شكرگزاری زيور بی نيازی (ثروتمندی ) است.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت341 : روز انتقام گرفتن از ظالمان سخت تر از ستمكاری بر مظلوم است.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت342 : برترين بی نيازی و دارایی، نوميدی است از آنچه در دست مردم است.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت343 : گفتارها نگهداری می شود و نهان ها آشكار و هر كسی در گرو اعمال خويش است و مردم گرفتار كمبودها و آفت هايند جز آن را كه خدا نگه دارد ؛ درخواست كنندگانشان مردم آزار و پاسخگويان به زحمت و رنج دچارند و آن كس كه در انديشه از همه برتر است با اندك خشنودی يا خشمی از رأی خود باز گردد. و آنكس كه از همه استوارتر است از نيم نگاهی ناراحت شود يا كلمه ای او را دگرگون سازد.

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

📒 #حکمت344 : ای مردم از خدا بترسيد، چه بسا آرزومندی كه به آرزوی خود نرسيد و سازنده ساختمانی كه در آن مسکن نکرد و گردآورنده ای كه زود آنها را گرد آورده رها خواهد نمود، شايد كه از راه باطل گرد آورده و يا حق ديگران را باز داشته و با حرام به هم آميخته كه گناهش بر گردن اوست و يا سنگينی بار گناه در می گذرد و با پشيمانی و حسرت به نزد خدا می رود كه: «در دنيا و آخرت زيان كرده و اين است زيانكاری آشكار»

┄═❁🍃❈🌸❈🍃❁═┄

https://eitaa.com/joinchat/3042902020Cab4e8d14dc

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید