یکشنبه , فوریه 25 2024

مادر شهید میگفت:

مادر شهید میگفت:

مادر شهید میگفت:
ماه ها صبر کردم بیاد ب خوابم، بعد از یه مدت اومد بهش گفتم:چرا دیر کردی مادر؟
گفت:ببخشید داشتن،بازپرسی میکردن
گفتم:باز پرسی؟
گفت:مامان! حواست ب نماز صبحت باشه!

مراقبیم‌دیگه‌نه؟

𝐣𝐨𝐢𝐧❁↴
@HEAVENN

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید