شنبه , دسامبر 2 2023

🔹 سلام ما به کسی که می‌داند و بازهم چشم می‌پوشاند.

✋ #سلام_بر_تو

🔹 سلام ما به کسی که می‌داند و بازهم چشم می‌پوشاند.

💚 فرقی نمی‌کند ز کجا می‌دهی سلام
او می‌دهد جواب سلام تو را…

☀️ هر روزمان را با سلام بر امام‌زمان شروع کنیم.

☑️ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید