دوشنبه , دسامبر 4 2023

⭕️می‌خواهند حوزه و دانشگاه را به تفرقه بکشانند

⭕️می‌خواهند حوزه و دانشگاه را به تفرقه بکشانند

⭕️می‌خواهند حوزه و دانشگاه را به تفرقه بکشانند

🔹حالا شیاطین بیشتر در فکر هستند که روحانی را از یک طرف بکوبند و دانشگاهی را از یک طرف، و فساد کنند بین این دو تا. به آنها بگویند که اینها چطورند، به اینها بگویند آنها چطورند. چشم‌های‌تان را باید خیلی باز کنید. در این زمان چشم و گوش‌ها باید خیلی باز باشد که یک وقت می‌بینید از داخل خود دانشگاه و از داخل خود فیضیه شما را به فساد می‌کشانند. شما را به تفرقه می‌کشانند.

📚صحیفه امام/ج13/ص421

@mahdavi_arfae

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید