دوشنبه , دسامبر 4 2023

📢 فتنه‌ها در نهایت به‌نفع انقلاب و کشور تمام می‌شود.

📢 فتنه‌ها در نهایت به‌نفع انقلاب و کشور تمام می‌شود.
در فتنه‌هایی که برای انقلاب اسلامی پیش می‌آید، پالايش و تهذيب و شدتِ خلوصی در جامعه پیش می‌آید و لایه‌هایی از ناخالصیهای اجتماعی زدوده می‌شود.
اگر انقلاب اسلامی در درونش، پیوسته خلوص پیدا نکند و بنا داشته باشد که ناخالصی‌ها را با خود حمل کند، و به لوازم این ناخالصیها ملتزم باشد، با خطر انحلال تدریجی مواجه خواهد شد.

💠 آیت‌الله میرباقری:

«در فتنه‌هایی که در مسیر حرکت انقلاب اسلامی اتفاق می‌افتد، پالایشی در درون جبهۀ انقلاب اسلامی رخ می‌دهد. روشن است که باید تمام توان جبهۀ انقلاب به کار گرفته شود که در این فتنه‌ها، ریزش‌های انقلاب اسلامی حتی‌المقدور کمتر شود و رویشها افزایش يابد و هزینۀ عبور از یک مرحله به مرحله بعدی برای انقلاب اسلامی هزینه قابل‌قبولی باشد، اما اين بدان معنا نیست که این هزينه‌ها، بر علیه انقلاب اسلامی و به ضرر آن است! این هزینه‌ها لازمۀ پیشروی‌های انقلاب به شمار می‌رود. ممکن است برخی این‌طور تلقی کنند که با این حوادث، انقلاب اسلامی تضعیف میشود! ولی به نظر می‌رسد با پالايش، تهذيب و شدت خلوصی که در درون انقلاب اسلامی به وجود می‌آید، ناخالصیهای انقلاب اسلامی حذف شده، و از اين رو، سبکبال‌تر و شکوفاتر از گذشته به پیش خواهد رفت و سرانجام به نهادينه شدن بیشتر جریان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خواهد انجاميد.
به عبارت بهتر، همان‌گونه که اگر انقلاب اسلامی درگیری با کفر را به بیرون از مرزهای خود نَبَرَد و در داخل مرزهای فرهنگی و عقیدتی دنیای استکبار با آنها نجنگد، نمیتواند تداوم يابد، اگر در درون نيز پیوسته خلوص پیدا نکند و بنا داشته باشد که ناخالصی‌ها را به همراه بکشد و به لوازم ناخالصیها ملتزم باشد، با خطر انحلال تدریجی مواجه خواهد شد.» (۱۳‌۹۰)
☑️ @mirbaqeri_ir

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید