یکشنبه , ژوئن 16 2024

❏صَلَۍاللّھُ‌عَلَیْڪ‌یـٰاصـٰاحِبَ‌الـزّمـٰان•••🌱

❏صَلَۍاللّھُ‌عَلَیْڪ‌یـٰاصـٰاحِبَ‌الـزّمـٰان•••🌱

✧بٰآد‌هـم‌ڪم‌نڪند‌سـوزدلِ‌صـحـرآ‌رآ•
✧قـطـرِه‌ا؎‌عـشـقِ‌بـہ‌آتـش‌بڪشددریآرآ•
✧این‌ترڪ‌خورده‌دلـم‌وحـشت‌این‌رآ‌دآرد‌•
✧ڪہ‌بِمـیرد‌نبـیند‌پِسرزھـرآ‌رآ•••👀💔

❍••العجل یابن طه🤍
❍••الـلّٰھم‌صَلِّ‌عَلۍمُحَمَّدو‌آلِ‌مُحَمَّد••💚

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید