شنبه , دسامبر 2 2023

#سلام_امام_زمانم❤️✋ عمری است

#سلام_امام_زمانم❤️✋

عمری است
پریشان و گرفتارِ تواَم من

در فکرِ تو
وُ دیدنِ رُخسارِ تواَم من

✨ای شمسِ نهانْ
در پَسِ غیبت ، توکجایی؟

✨بی تابم و
مشتاقِ به دیدارِ تواَم من

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اَُلَُلَُهَُمَُ َُعَُجَُلَُ َُلَُوَُلَُیَُکَُ َُاَُلَُفَُرَُجَُ

──┅═ঊঈ🌹ঊঈ═┅──
#امام_زمان

@asrar_teb_eslami

🌺 🌺 🌺 🌺

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید