شنبه , دسامبر 2 2023

🔰فاطمه زهرا(س)، یک رهبر به تمام معنا

🔰فاطمه زهرا(س)، یک رهبر به تمام معنا

🔰فاطمه زهرا(س)، یک رهبر به تمام معنا

🔸رهبرانقلاب:

🔹همان‌طور که امام بزرگوار فرمودند اگر فاطمه‌ی زهرا مرد بود، پیغمبر میشد. [این] خیلی حرف عجیبی است، خیلی حرف بزرگی است و جز از زبان کسی مثل امام بزرگوار که هم عالم بود، هم فقیه بود، هم عارف بود، انسان این حرف را نمیتواند بشنود.

🔹 [فاطمه‌ی زهرا] این است؛ یعنی یک رهبر به تمام معنا، مثل یک پیغمبر، مثل یک هدایتگر عموم بشر؛ در این حدّ و در این اندازه زهرای اطهر، دختر جوان، ظاهر میشود؛ این زنِ اسلام است.

🏴 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
🌱 @khamenei_Reyhaneh

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید