چهارشنبه , می 29 2024

شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني

شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني

روزي در منطقه‌اي در سوريه حاجي خواست با دوربين

ديد بزنه، خيلي محل خطرناکي بود.

من بلوکي را که سوراخي داشت بلند کردم که بذارم

بالاي ديوار که دوربين استتار بشه.

همين که گذاشتمش بالا، تک تيرانداز بلوک رو طوري

زد که تکه تکه شد ريخت روي سر و صورت ما.

حاجي کمي فاصله گرفت. خواست دوباره با دوربين

ديد بزنه که اين بار،

گلوله‌اي نشست کنار گوشش روي ديوار، خلاصه

شناسايي به خير گذشت.

بعد از شناسايي داخل خانه‌اي شديم براي تجديد

وضو، احساس کردم اوضاع اصلا مناسب نيست؛

به اصرار زياد حاجي رو سوار ماشين کرديم و راه

افتاديم.

هنوز زياد دور نشده بوديم که همون خونه در جا منفجر

شد و حدود هفده تن شهيد شدند.

بعداز اين اتفاق حاجي به من گفت:

حسين امروز چند بار نزديک بود شهيد بشيم، اما حيف..

شهيد سردار حسين پورجعفري

دیدگاهتان را بنویسید