یکشنبه , فوریه 25 2024

ظهور بغتتاً صورت می گیرد

ظهور بغتتاً صورت می گیرد، یعنی کاملاً ناگهانی!
هر صبح و هر شب با خودت بگو شاید امروز ظهور شود.
یک سرباز #امام_زمان باید هر لحظه منتظر باشد.
منتظر واقعی کسی است که همه کارهایش آماده است.
کارِ نکرده نداشته باشید.
چیزی نباشد که وظیفه شما باشد و انجام نداده باشید.
⚜️استاد حاج آقا زعفری زاده
#آیاآماده_ایم؟؟🤔

@Ebrahimhadi
@EbrahimhadiMarket

Visits: 0

دیدگاهتان را بنویسید