چهارشنبه , دسامبر 6 2023

🔸حاء، میم، عین، سین، قاف.[شوری ۲_۱]

#مهدویت‌در‌قرآن

🔅آیه‌ای از سوره شوری

📖«حم، عسق»

🔸حاء، میم، عین، سین، قاف.[شوری ۲_۱]

🔹سکونی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند:
« حم، حمیم است، و عین، عذاب است، و سین، سالهائی مانند سالهای یوسف است، قاف، غرق شدن و فرو رفتن و تغییر شکل دادن (مسخ) است، که در آخر الزمان با سفیانی و یارانش انجام می‌شود، و گروهی از قبیله کلب (کلیب) یک میلیون نفر با او قیام می‌کنند، همان موقعی که حضرت قائم علیه السلام در مکه خروج می‌نماید او مهدی این امت است.»

📚 الزام الناصب، ج ۱، ص۸۶
بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۳۷۳

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

بازدیدها: 2

دیدگاهتان را بنویسید