دوشنبه , آوریل 22 2024

✅نسخه علامه طباطبایی(ره) برای تداوم معنویت رمضانی

✅نسخه علامه طباطبایی(ره) برای تداوم معنویت رمضانی

🔶بزرگان به ما آموخته اند محاسبه و مراقبه از نفس ، همواره دو بال برای پرواز

مومنان و سالکان طریق الی الله بوده و چقدر لازم است که با تمام شدن ماه مبارک

رمضان، ما نیز به این دو بال مهم مجهز شویم تا بلکه به این وسیله و البته توفیق

الهی و عنایات حضرات معصومین(ع) بتوانیم معنویت به دست آمده در ماه خوب خدا

را در دیگر ایام سال در وجود خود حفظ و تداوم ببخشیم.

🔶نسخه علامه طباطبایی(ره) به نظرم در این باره بسیار راهگشاست، آن جا که در

پاسخ به نامه جوانی که از ایشان دستوری برای تسلط بر نفس خواسته بود، مرقوم

نمودند:

✍️”برای موفق شدن لازم است همتی برآورده، توبه ای نموده ، به مراقبه و

محاسبه بپردازید. به این نحو که هر روز که صبح از خواب بیدار می شوید، قصد جدی

کنید که در هر عملی که پیش آید رضای خدا را مراعات خواهم کرد. آن وقت در سر

هر کاری که می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت، به طوری

که اگر نفع اُخروی نداشته باشد، انجام نخواهید داد، هر چه باشد. همین حال را تا

شب، وقت خواب ادامه خواهید داد و وقت خواب، چهار ، پنج دقیقه ای در کارهایی

که روز انجام داده اید، فکر کرده یکی یکی از نظر خواهید گذرانید. هر کدام مطابق

رضای خدا انجام یافته شکری بکنید و هر کدام تخلف شده استغفاری بکنید. این رویه

را هر روز ادامه دهید. این روش اگرچه در بادی حال، سخت و در ذائقه نفس

، تلخ است ولی کلید نجات و رستگاری است”
____________
🌷شادی روح علامه طباطبایی ره صلوات

دیدگاهتان را بنویسید