یکشنبه , ژوئن 16 2024

👈چرا امام غایب است؟

🌸🌸 #مهدویت ۲۳

👈چرا امام غایب است؟
🕋خالق یکتا خالق کل شی است مظهر خودرا۱۱۷۰ سال درانتظار قرار داده است واو امام مهدی☀️ است ما نسبت به ایشون درقیامت مسئول 👉خواهیم بود بخاطر ضعف ما شیعیان اوغایب است
🕋خداوند اورا برا غیبت خلق نکرده است بودنش دراجتماع شرایطی دارد که باشرایط پیامبر فرق دارد☀️ پیامبران دربدترین شرایط مبعوث میشوند تا دین 📖خدا راتبلیغ کنند ☀️پیامبر ناز مردم را می کشید تا ایمان بیاورند کتک ها میخورد حصرت نوح ۹۵۰ سال زحمت کشید تا کمتر از ۱۰۰ نفر ایمان آوردند ☁️اما امام مجری احکام پیامبر است حضرت ابراهیم پس از سالها پیامبری خدا گفت ترو امام هم قرار دادم
☀️ امام حاکم اسلامی است مردم باید تابع باشند ودرتمام شئون زندگی اطاعت کنند 💭💭البته زوری هم نمیشه پیامبر درشهرها میگشت مردم را دعوت به دین حق میکرد اما درمقام امامت چون مردم دارای اختیار هستند 👦باید خودشون بخوان وازروی میل ورغبت اطاعت کنند مردم چه میخواستند یا نمیخواستند پیامبر تبلیغ دین میکرد ودرآخر امام علی را معرفی کرد وظیفه اش کامل شد وآن معرفی متخصص پس از خودش بود
💭 ولی مردم پس از پیامبر دور امام علی را جز ۳ الی۷نفر خالی کردند

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید