یکشنبه , ژوئن 16 2024

معامله پر سودی است؛

معامله پر سودی است؛
” #شهادت را میگویم”

فانے میدهے و باقے میگیری☘️
جسم میدهے و جان میگیری🦋
جان میدهے و جانان میگیری🕊

چه لذتے دارد که… ❤️
حتی نفس کشیدنت هم برای رضای خدا باشد

بیاد پرستوی گمنام کانال کمیل #شهید_ابراهیم_هادی ❤️

معامله پر سودی است؛

🍃🌺🌸✨🍃🌺🌸✨🍃🌺

دیدگاهتان را بنویسید