پنج‌شنبه , جولای 25 2024

🔸 زمان شروع و اتمام روزه

🔸 زمان شروع و اتمام روزه


✅ روزه در شرع مقدس اسلام آن است که انسان از طلوع فجر صادق(۱)

تا مغرب با قصد اطاعت فرمان خداوند از مبطلات روزه خودداری کند.

1) فجر صادق زمانی است که نور سفید متصل به سطح افق با روشنایی کم طلوع

کرده و در افق پراکنده میشود. لذا با توجه به اینکه تشخیص دقیق طلوع فجر سخت

است، جهت رعایت احتیاط، برای روزه، هم زمان با شروع اذان صبح، باید امساک

نمود و برای نماز صبح حدود ده دقیقه بعد از شروع اذان، آن را به جا آورد.

🔺 رساله نماز و روزه، مسأله ۷۸۶

🆔 @khamenei_ahkam

دیدگاهتان را بنویسید