چهارشنبه , آوریل 17 2024

☀️امام مقام نازه دیگران باید بیان نازشو بکشن

🌸🌸 #مهدویت ۲۴

☀️امام مقام نازه دیگران باید بیان نازشو بکشن پزشک👨 دنبال بیمار میره یا 👨بیمار دنبال پزشک میره
👈البته حضرت علی بدنبال اصحاب رفت که بیعتی رو که بالای ۱۰۰ هزار نفر انجام داده بودند یادآوری کند ولی هرکدوم میگفتن یادمون نیست
☀️چقدر حضرت زهرا تلاش کرد که این بیعت رو به یاد🤔 مردم بیندازه ولی کسی به سراغ اونا نیومد
☀️امام مثل کعبه است مردم به سراغ کعبه میروند
☀️امام مشروعیت داره ولی مشروعیت تنها کافی نیست وبرای حاکمیت باید مقبولیت مردمی 👨‍👩‍👦‍👦هم داشته باشی
💭درزمان عثمان وقتی مردم خواستار حاکمیت امام شدند دراین زمان امام گفت دیگر حجت برمن تمام شد باید بپذیرم
☁️درزمان حکومت او سه تاجنگ با مسلمانان داشت وهرچقدر تلاش کرد از جنگ جلو گیری کند فایده ای نداشت بحدی اورا اذیت کردند که عاقبت به دست یکی از مسلمین با شمشیر زهر آلود🗡 درمسجد درحین نماز کشته شد.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید